Komenda Hufca 2018-01-02T12:15:09+00:00
phm. Ewa Rybus-Tołłoczko
phm. Ewa Rybus-TołłoczkoKomendantka
komendant at centrum.zhp.pl
hm. Sylwia Pokorska
hm. Sylwia PokorskaSkarbnik
skarbnik at centrum.zhp.pl
pwd. Mateusz Ignaczak
pwd. Mateusz IgnaczakKwatermistrz
kwatermistrz at centrum.zhp.pl
phm. Krzysztof Kacprzak
phm. Krzysztof KacprzakZastępca Komendanta ds. kształcenia
kształcenie at centrum.zhp.pl