KSI 2018-01-04T16:04:42+00:00

Kontakt z Komisją:

Sekretarz KSI – phm. Marta Modelska – mail: mmodelska at gmail.com / w tytule dopisz: KSI /

Aktualny skład Komisji Stopni Instruktorskich:

Przewodniczący
hm. Jakub Czarkowski
mail: jakubczarkowski at wp.pl
Wiceprzewodniczący
hm. Piotr Iwiński
ks. hm. Janusz Strojny Wiceprzewodnicząca
hm. Halina Bożek
hm. Andrzej Chojnacki hm. Marcin Maryl
hm. Katarzyna Knap-Dam Sekretarz
phm. Marta Modelska
mail: mmodelska at gmail.com
   hm. Sylwia Pokorska    phm. Gabriela Pawlak

Terminy spotkań:

W 2018 roku Komisja zaprasza na obrady we wtorki na godz. 19.00, najczęściej do siedziby Sekretarz, koło ronda ONZ.

23 stycznia (dokumenty do 16.01)
27 lutego (dokumenty do 20.02)
27 marca (dokumenty do 20.03)
24 kwietnia (dokumenty do 17.04)
22 maja (dokumenty do 15.04)
19/26 czerwca (dokumenty do 12.06/19.06)
w zależności od terminów obozów

Terminy i miejsce spotkań mogą ulec zmianie!

Wysyłanie dokumentów do KSI

W celu otwarcia, dokonania zmian bądź zamknięcia próby Kandydat lub Opiekun, na siedem bądź więcej dni przed spotkaniem Komisji, wysyła odpowiedni wniosek wraz z załącznikami drogą elektroniczną do sekretarza komisji ( mmodelska at gmail.com ).

By ułatwić kontakt z komisją opracowaliśmy kilka formularzy wniosków, które są zalecane w kontaktach z Komisją (formularze powinny być wypełniane w programie obsługującym pliki PDF wersji 7.0 i nowsze (dostępnym tutaj):

wniosek o otwarcie próby [pdf] wniosek o pozytywne zamknięcie próby [pdf]

Korzystanie z wzorów wniosków jest ułatwieniem zarówno dla kandydatów, opiekunów jak i członków Komisji. Pozostałe dokumenty najlepiej wypełniać na papierze opatrzonym logo środowiska (taki Członkowie Komisji lubią najbardziej).

Materiały do pobrania: