Komenda Hufca

Komendantka

phm. Ewa Rybus-Tołłoczko
mail: Komendant at centrum.zhp.pl
   
Zastępca Komendanta
ds. programu

pwd. Przemysław Czarkowski
mail: program at centrum.zhp.pl

Zastępca Komendanta
ds. kształcenia

phm. Karolina Kozłowska
mail: kształcenie at centrum.zhp.pl

Skarbnik

hm. Sylwia Pokorska

mail: skarbnik at centrum.zhp.pl

Kwatermistrzpwd. Mateusz Ignaczak
mail: kwatermistrz at centrum.zhp.pl