Sąd Harcerski

Przewodnicząca
hm. Halina Bożek
Zastępca przewodniczącej
hm. Jakub Czarkowski
Członek
hm. Piotr Iwiński