328 WDHiGZ "Horda"

Szczep 328 WDHiGZ "Horda" 
http://horda.org.pl
 
komenda szczepu:
komendant, kwatermistrz: pwd. Konrad Pawłowski, HO (t. 504 049 393)
z-ca komendanta ds. organizacyjnych: Aleksandra Burdon, HO
z-ca komendanta ds. programu: pwd. Anna Jakubowska, HO
z-ca komendanta ds. kształcenia: phm. Marta Modelska, HR
z-ca komendanta: pwd. Rafał Pawłowski, HO

jednostki:
328. WGZ "Mali Podróżnicy"
drużynowa: Dorota Pawłowska (t. 798 890 197)
zbiórki: piątki o godzinie 16.30 
Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. Sempołowskiej, sala nr 35
kadra drużyny: Małgorzata Marczak

328. WDHiS "Lwy"
drużynowy: pwd. Mikołaj Skalski, HO (t. 784 340 506)
zbiórki: piątki o godz. 17.00 
Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. S.Sempołowskiej 4, sala nr 64
kadra drużyny: phm. Marta Modelska, HR

328. WDHS "Ordu"
drużynowa: pwd. Justyna Ławnicka, HO (t. 669 661 497)
zbiórki: piątki o godz. 17:00 
Gimnazjum nr 42 przy ul. Twardej 8/12, sala nr 1
kadra: pwd. Rafał Pawłowski, Aleksandra Cira