Wodny Krąg Starszyzny Harcerskiej "Ars Vivendi"

Komendant
hm. Hubert Mika HR

Z-ca Komendanta
pwd. Wojciech Płoskonka HR

Krąg jest dobrowolnym stowarzyszeniem pełnoletnich wędrowników, starszyzny harcerskiej i instruktorów.
Krąg ma na celu integrację środowiska wędrowników, starszyzny harcerskiej i instruktorów.

Członkowie Kręgu wywodzą się m.in. ze środowiska Wodno-Górskiego Kręgu Akademickiego "Carpe Noctum"a także z innych środowisk z całej Polski.

Najczęstrzymi działaniami Kręgu są róże formy z obszaru aktywnego wypoczyku(np. rejsy śródlądowe, rejsy morskie, wycieczki piesze).

Krąg obecnie działa również w świecie wirtualnym. Naszą wirtualną harcówką jest kanał polski(#polish) na http://czat.zhp.pl którego administratorami jesteśmy.
W ciągu roku spotykamy się na kilku biwakach krajowych lub zagranicznych.

Aktywnie wspieramy działalność Harcerskiego Klubu Sportów Obronnych Chorągwii Stołecznej ZHP.

Tradycją jest organizacja jednego krótkiego rejsu po mazurach wiosną lub jesienią.

Kontakt do Kręgu wksh.arsvivendi at zhp.net.pl